اتاق حمل نوشابه

اتاق حمل نوشابه

اتاق حمل نوشابه مدل (H-547) اتاق حمل نوشابه مدل (H-547 )اتاقهای فلزی مخصوصی هستند که قابلیت اتصال به شاسی کامیونها را دارند و همانطور که از اسم آنها مشخص است به منظور انتقال مایعات مختلف اعم از نوشابه، آب معدنی به مکانهای دیگر می توان این کاربری را مورد استفاده قرار داد. این نوع از […]