اتاقهای حمل بار

اتاقهای حمل بار

اتاق حمل بار به باکس هایی مخصوص که قابلیت قرارگیری بر روی شاسی کامیون را دارند و از آنها برای انتقال محموله ها از مکانی به مکانی دیگر استفاده می شود، اتاق حمل بار می گویند. این نوع کاربری از قدرت بسیار بالایی برخوردار می باشد و به دلیل اینکه از بهترین متریال برای ساخت […]