تریلر کمپرسی مارال

تریلر کمپرسی مارال

نمونه ای از تریلرهای شرکت مارال با عنوان تریلر کمپرسی ۳۴ متر مکعبی مارال وارد بازار شده است. این دسته از تریلرهای شرکت مارال براساس استانداردهای ایران و شرکت های بین المللی TUV AUSTRIA و TUV SUD اروپا ساخته شده اند همچنین برخورداری از تجهیزات و امکانات بسیار در تریلر کمپرسی مارال همچون بالابر محور […]