تریلر یخچالی مارال

MRL-FRY-00001 تریلر یخچالی مارال

تریلر یخچالی مدل MRL-FRY-OOO1 نوعی تریلر مجهز به یخچالهایی مخصوص است که طراحی و ساخت آن توسط شرکت مارال انجام شده است. این نوع تریلرهای یخچالی با شرایط دمایی خاص طراحی شده است و به منظور انتقال محصولاتی مخصوص اعم از مواد غذایی، گوشت و غیره که احتمال فاسد شدن در آنها بسیار زیاد است […]