تریلر بونکر 28 متر مکعبی

تریلر بونکر ۲۸ متر مکعبی اروم تریلر

حمل کالاهایی که حالتی فله ای و با شکل ظاهری پودری هستند همانند سیمان، آرد و سایر پودرهای خوراکی همواره حساسیت و مشکلات مربوط به خود را داشته است، ازاینرو برای حمل ان ها می‌بایست تهمیداتی سنجید.بنابراین باتوجه به نیاز گسترده به حمل کالاهای این چنینی در صنایع مختلف، شرکت های بسیاری ازجمله اروم تریلر […]

تریلر بونکر 40 مترمکعبی اروم تریلر

تریلر بونکر-۴۰ متر مکعبی اروم تریلر

معرفی تریلر بونکر-۴۰ متر مکعبی عمدتا در پروژه های ساختمانی و تاسیساتی برای انتقال کالاهایی که به شکل پودری هستند به محل مورد نظر از بونکر استفاده می کنند. قسمت بار این تریلرها به مخزن هایی مخصوص تجهیز شده است و برای جابه جایی انواع مواد جامد مانند سیمان که در ساخت بتون کاربرد دارد، […]