تریلر بغلدار اروم تریلر

تریلر بغلدار اروم تریلر

نمون ای از تریلرها که توسط کمپانی اروم تریلر تولید می‌شود و با شرایط ویژه در داخل کشور به فروش می‌رسد، تریلر بغلدار می‌باشد.این دسته از تریلرها در واقع همان تریلرهای کفی هستند و تنها تفاوت این دو محصول با یکدیگر دیواره های جانبی در تریلرهای بغلدار است.تریلرهای بغلدار به واسطه دیوارهای جانبی که دارند، […]