تریلر کمرشکن مارال

MRL TLB- تریلر کمرشکن

تریلر کمرشکن یکی از انواع تریلرهای شرکت مارال با استحکام و قدرت باربری بالاتر در مقایسه با سایر انواع تریلرها است. تریلرهای کمرشکن مارال باتوجه به ویژگی های منحصر بفرد و قدرت بالایی که دارند به منظور جابجایی ماشین آلات سنگین و تجهیزات صنعتی وارد بازار شده اند و توانسته اند با قدرتی بالا، قیمتی مناسب و ویژگی های بسیار در بازار حمل و نقل طرفداران بسیاری کسب نمایند.
مشخصات فنی تریلر کفی مارال به شرح زیر می‌باشد:

شاخصمقادیر
طول۱۳۱۹۰ میلیمتر
عرض۲۵۵۰ میلیمتر با قابلیت افزایش طول
ارتفاع (سطح شاسی از زمین)۸۹۰ میلیمتر
طول شتر گلویی۳۹۵۰ میلیمتر
طول عرشه بارگیری۹۲۴۰ میلیمتر با قابلیت افزایش ۶۰۰۰ میلیمتری
نوع محور۳ عدد محور ۱۱ تنی FOX/ MERCEDES-BENZ/ SAF/ BPW با محور جلو مجهز به سیستم بالا رونده و فرمان پذیر
ساختار شاسیشاسـی و قطعـات فلـزی سـاخته شـده از فـوالد بـا اسـتحکام بـاال S500MC همـراه بـا جـوش اتومـات در فیکسـچر مخصـوص
سیسـتم ترمـزبرنـد knorr یـا Wabco سـاخت آلمـان یـا Haldex سـاخت سـوئد بـا شـیر اتوماتیـک بـه همراه بوسـتر جفـت و سیسـتم EBS و RSP(سیسـتم الکترونیکـی ضـد بلوکـه ترمـز و ضـد واژگون شـدن)
پایه توقفپایه توقف ها در جلو با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و استاتیکی ۵۰ تن و در عقب با ظرفیت استاتیکی ۴۵ تن
رنــگ شاســیابتــدا مطابــق اســتاندارد ۵.SA2 شاتبالســت شــده، ســپس بــا مــواد مخصــوص شستوشــو شــده و بعـد از یـک الیـه آسـتر اپوکسـی، رنـگ نهایـی از جنـس پلـی اورتـان زده میشـود
سیسـتم بـرقدارای کلیـد ۷ پـل و ۱۵ پـل بـا بـرق ۲۴ ولـت چراغهـای عقـب و بغـل برنـد Aspock سـاخت اتریـش و لامپ‌هـای LED و سیسـتم هشـدار دنـده عقـب
میل ریش
یک عدد ۲ اینچ و یک عدد ۳.۵ اینچ با مارک GF+ یا JOST ساخت آلمان به همراه فلنج مخصوص
لاستیک۱۲ حلقه لاستیک ۲۴۵/۷۰R17.5 (دارای گارانتی شرکت سازنده)
دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک
رینگ و لاستیک زاپاس به سفارش مشتری
رمپ عقبدو عدد بـا سیـستم هیدرولیک با عرض ۷۵۰ میلـیمتر و ظـرفیت ۶۰ تن با ارتفاع ۳۱۰۸ میلیمتر
متعلقاتبالا بر محور جلو بصورت اتومات و دستی
جعبه طرح مارال
قلاب های بار و قلاب مهار
۲ عدد دنده پنج
دارای گارد محافظ بغل
جای کپسول آتش نشانی
دارای ۴ عدد نشانگر جانبی احتیاط در زمان حمل بار ترافیکی عریض
زاپاس بند
دارای قفل پارک
سپر عقب
توضیحاتدارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک
رینگ و لاستیک زاپاس به سفارش مشتری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *